Mesuradors de cabal ultrasònics

Més de 20 anys d'experiència en fabricació

Principi de funcionament de la velocitat d'àrea

Principi de funcionament de la velocitat d'àrea

DOF6000  principle

DOF6000El mesurador de cabal de canal obert de sèrie utilitza Doppler en mode continu.Per detectar la velocitat de l'aigua, es transmet un senyal ultrasònic al flux d'aigua i els ecos (reflexos) retornats de les partícules suspeses en el flux d'aigua es reben i s'analitzen per extreure el desplaçament Doppler (velocitat).La transmissió és contínua i simultània amb la recepció del senyal retornat.

Durant un cicle de mesura, l'Ultraflow QSD 6537 emet un senyal continu i mesura els senyals que retornen dels dispersors a qualsevol lloc i arreu del feix.Aquests es resolen a una velocitat mitjana que es pot relacionar amb la velocitat del flux del canal en llocs adequats.

El receptor de l'instrument detecta els senyals reflectits i aquests senyals s'analitzen mitjançant tècniques de processament de senyal digital.

Mesura de la profunditat de l'aigua - Ultrasons
Per a la mesura de profunditat, l'Ultraflow QSD 6537 utilitza el rang de temps de vol (ToF).Això implica transmetre una ràfega de senyal ultrasònic cap amunt a la superfície de l'aigua i mesurar el temps que triga l'eco de la superfície a rebre l'instrument.La distància (profunditat de l'aigua) és proporcional al temps de trànsit i a la velocitat del so a l'aigua (corregida per temperatura i densitat).
La mesura màxima de profunditat ultrasònica està limitada a 5 m.

Mesura de la profunditat de l'aigua - Pressió
Els llocs on l'aigua conté grans quantitats de deixalles o bombolles d'aire poden no ser adequats per a la mesura de profunditat per ultrasons.Aquests llocs són més adequats per utilitzar la pressió per determinar la profunditat de l'aigua.

La mesura de profunditat basada en la pressió també pot ser aplicable a llocs on l'instrument no es pot situar al terra del canal de flux o no es pot muntar horitzontalment.

Ultraflow QSD 6537 està equipat amb un sensor de pressió absoluta de 2 bars.El sensor es troba a la cara inferior de l'instrument i utilitza un element sensor de pressió digital compensat per temperatura.

lanry 6537 sensor function EN

Quan s'utilitzen sensors de pressió de profunditat, la variació de la pressió atmosfèrica provocarà errors en la profunditat indicada.Això es corregeix restant la pressió atmosfèrica de la pressió de profunditat mesurada.Per fer-ho, cal un sensor de pressió baromètrica.S'ha integrat un mòdul de compensació de pressió a la calculadora DOF6000 que després compensarà automàticament les variacions de pressió atmosfèrica assegurant que s'aconsegueix una mesura precisa de la profunditat.Això permet a l'Ultraflow QSD 6537 informar de la profunditat real de l'aigua (pressió) en lloc de la pressió baromètrica més la capçalera de l'aigua.

Temperatura
S'utilitza un sensor de temperatura d'estat sòlid per mesurar la temperatura de l'aigua.La velocitat del so a l'aigua i la seva conductivitat es veu afectada per la temperatura.L'instrument utilitza la temperatura mesurada per compensar automàticament aquesta variació.

Conductivitat elèctrica (EC)
Ultraflow QSD 6537 està equipat amb la capacitat de mesurar la conductivitat de l'aigua.Per fer la mesura s'utilitza una configuració lineal de quatre elèctrodes.Es fa passar un petit corrent per l'aigua i es mesura la tensió desenvolupada per aquest corrent.L'instrument utilitza aquests valors per calcular la conductivitat bruta sense corregir.


Envia'ns el teu missatge: